Hemvård

Hemvård riktar sig till åldringar, barnfamiljer, utvecklingshämmade, handikappade samt rehabiliteringsklienter inom mental – och missbrukarvården.

Syster Mia erbjuder hjälp med bl.a. personlig hygien, matlagning, inköp och apoteksärenden. I begreppet hemvård ingår också normal hushållsstädning. Hemvården kan även bestå av tillfällig barnpassning eller annan hjälp i barnfamiljer. Vi kan även anlitas som följeslagare vid läkarbesök.

Hemvård kan också handla om att stöda och möjliggöra ett socialt meningsfullt liv. En pratstund, en promenad, en resa eller kanske ett besök till ett kulturevenemang. Vad som helst som ger Dej en guldkant i vardagen.

Ett serviceavtal uppgörs tillsammans med kunden. I avtalet bestäms bl.a. antal besök, servicens karaktär samt kostnaderna. Även en vårdplan uppgörs, tillsammans med Dej och/eller Dina närstående.

Kostnaden för hemvård  är momsfri (moms 0 %). Kostnaden är avdragbar i beskattningen genom hushållsavdraget. Reseersättning enligt de statliga direktiven tillkommer.

Vi bistår gärna med hjälp att fylla i blanketter för hushållsavdraget samt andra ev. ersättningar och bidrag som kunden kan söka.

Syster Mia Hemsjukvård

Hemsjukvården kan vara s.k. traditionell hemsjukvård eller av en mer akut karaktär. Den traditionella hemvården kan t.ex. handla om bensår, medicindelning, blodprov, injektionsgivning, vaccinering, stomivård m.m. Man kan även köpa hemsjukvårds tjänster som ett komplement till den kommunala hemvården under t.ex. kvällar, helger och nätter.

Akut hemvård kan t.ex. vara sårvård (limning av sårkanter), borttagning av fästingar, vård vid mindre brännskador m.m. Vid misstanke om infektionssjukdom kan CRP-blodprov (infektionsvärde) tas. Även urinprov kan utföras. Vid behov konsulterar jag läkare och kan även på läkarens ordination påbörja läkemedelsbehandling t.ex. antibiotika.

Debiteringen sker enligt timpris med ½ timmes noggrannhet. Ev. kvälls-, natt- och helgdagsersättningar kan tillkomma. Kostnaderna för hemsjukvård är momsfria. Reseersättning enligt de statliga direktiven tillkommer.

En del vårdförnödenheter ingår i priset så som tunna kompresser, förband etc. Övrigt material står kunden själv för. 

En del av kostnaderna för hemsjukvård kan eventuellt ersättas av exempelvis Folkpensionsanstalten FPA eller ett försäkringsbolag. Jag hjälper gärna till att fylla i dessa blanketter.

Syster Mia erbjuder hemsjukvård i Kimitoöns kommun och Pargas.

Vård i livets slutskede – Palliativ vård

Att dö är en naturlig del av livet. I det skedet då inga behandlingar längre kan bota eller förbättra en dödlig sjukdom kan det för många vara skönt att på ett värdigt sätt få avsluta livet bland nära och kära i sitt eget hem.

Jag är till min utbildning specialiserad i smärtbehandling och palliativ vård.

Vården i livets slutskede förverkligas tillsammans med familjen eller andra för patienten kära personer, i en trygg miljö. Syster Mia står till Ert förfogande dygnet runt.

Eventuell medicinering så som ex. smärtlindring ordineras av läkare (antingen på hvc, sjukhus eller inom den privata sektorn).

Syster Mia sköter om all konsultering och annan kontakt till läkare. Jag sköter om att det finns mediciner, vårdförnödenheter och annat till förfogande i Ert hem. Jag hjälper Er också gärna med andra saker så som kontakt till församlingen, begravningsbyrån etc.

Om patienten eller anhöriga önskar så kan man även erhålla hjälp från andra sakkunniga så som prästen, diakonissan etc.

Vården planeras tillsammans med alla delaktiga och så väl den döendes som de anhörigas önskemål beaktas. Den döendes självbestämmanderätt och integritet är de viktigaste rättesnörena vid vården i livets slutskede.

Om det av någon orsak finns en önskan eller ett behov av att förflytta vården till ett sjukhus eller en bäddavdelning hjälper Syster Mia Er med det.

Läkarkonsultering och mottagning

Läkarbesök via Syster Mia.

Det finns möjlighet att ”besöka” läkaren Eero Kitinoja (spec. i allmän medicin) via s.k. videomottagning. Du bokar en tid till Eero via mig.

Jag kommer på hembesök och har med mig en bärbar dator med internet uppkoppling. Läkarbesöket sker alltså hemma i ditt eget hem via datorn, där du ser och kan tala med läkaren via Skype.

En del undersökningar kan jag göra, så som blodtrycksmätning, mätning av infektionsvärde (CRP) etc. för att underlätta diagnostiseringen. Om behov finns, skickar Eero recept till apoteket. En del mediciner (så som antibiotika) kan startas genast.

Skype-kontakten sker på en för ändamålet säkrad webbplats.

Du betalar (mot faktura) för läkarbesöket och för mitt hembesök.

Eero Kitinoja, spec.läkare i allmän medicin har även läkarmottagning på Dahliahemmet,  2 gånger per månad.

Tidsbokning
040 8484128

Läkar- och sjukskötarmottagning


Läkare
Eero Kitinoja


Sjukskötare
Mia Sandholm

Tidsbokning till mottagningarna görs till
040 8484 128